Што сакам да ќарам од овој пазар

Никој не може со сила или закана да ги принуди законските носители на македонскиот национален идентитет своеволно да се откажат од она што е нивно неотуѓиво право. Заради тоа, се бара начин да се “приватизира“ процесот за елиминирање на името “Македонија“.

Back to Top