Лет над кукавичиното гнездо

Кај Сашо Орданоски нема дволичност. Никогаш не го криел својот презир кон словенската раса. Од тие причини, си нема никаков проблем да предложи хируршки зафат како лек за она што го нарекува “ментална болест“.

Сладострасно посакуваната Европа

Колумната на Грчев, “Република Север-северозападнановогорнамакедоња“, e креативен обид, од густата и матна геополитичката магла во која е потонат таканаречениот “спор за името“, да се изваја скулптура со препознатлива форма и нагласена естетика, која би оставила силен емоционален ефект врз посматрачот. Резултатот е, најблаго речено, во доменот на фантастиката и надреализмот. …

Back to Top