Што сакам да ќарам од овој пазар

Никој не може со сила или закана да ги принуди законските носители на македонскиот национален идентитет своеволно да се откажат од она што е нивно неотуѓиво право. Заради тоа, се бара начин да се “приватизира“ процесот за елиминирање на името “Македонија“.

Летам преку кукавичино гнездо

Кај Сашо Орданоски нема дволичност. Никогаш не го криел својот презир кон словенската раса. Од тие причини, си нема никаков проблем да предложи хируршки зафат како лек за она што го нарекува “ментална болест“.

Сладострасно посакуваната Европа

Колумната на Грчев, “Република Север-северозападнановогорнамакедоња“, e креативен обид, од густата и матна геополитичката магла во која е потонат таканаречениот “спор за името“, да се изваја скулптура со препознатлива форма и нагласена естетика, која би оставила силен емоционален ефект врз посматрачот. Резултатот е, најблаго речено, во доменот на фантастиката и надреализмот. …

Психолошки профил на корисниот идиот

Не гледаш ништо повеќе од сопственото его. Не си во состојба да ја видиш раката што ги влече конците, и затоа си идеален кандидат да бидеш изманипулиран и употребен за кауза којашто воопшто не е твоја.

Back to Top