Писмо до еден Индус

Трговска компанија има поробено 200 милиони народ. Кажете му го тоа на човек, слободен од суеверие, и тој нема да сфати, што значат овие зборови. Нели е јасно според бројките, дека не Англичаните, а самите Индуси се имаат поробено себе си.

Не цмиздри, Христијан Мицкоски. Умри машки!

Уште некој ден и заминуваш во историјата, Христијан. Како колеблив и плашлив подлизурко, или како вистински човек кој ја имал моралната сила и одговорност да го направи вистинското што треба и мора да биде направено. Изборот е твој.

Back to Top