Јавна куќа „Јустинијан Први“

никој, апсолутно никој, од бројните нивни колеги – научни работници, не се јави барем со морална осуда на штетата што Тупурковски и Шкариќ ја прават не само врз сопствениот, туку и врз угледот на факултетот воопшто

Back to Top