Психолошки профил на корисниот идиот

Не гледаш ништо повеќе од сопственото его. Не си во состојба да ја видиш раката што ги влече конците, и затоа си идеален кандидат да бидеш изманипулиран и употребен за кауза којашто воопшто не е твоја.

Back to Top