Највисоката понуда …

Јавно наддавање: се бара купувач кој ќе понуди највисока цена     Напомена: Сликава НЕ Е од македонскиот Парламент. Продавачот што ја води аукцијата, трговците со робови и робовите што се на продажба, НЕ СЕ народните избраници во македонскиот парламент. Сликата е од сосема поинаков историски контекст. “Секоја сличност со …