Писмо до еден Индус

Трговска компанија има поробено 200 милиони народ. Кажете му го тоа на човек, слободен од суеверие, и тој нема да сфати, што значат овие зборови. Нели е јасно според бројките, дека не Англичаните, а самите Индуси се имаат поробено себе си.

Не цмиздри, Христијан Мицкоски. Умри машки!

Уште некој ден и заминуваш во историјата, Христијан. Како колеблив и плашлив подлизурко, или како вистински човек кој ја имал моралната сила и одговорност да го направи вистинското што треба и мора да биде направено. Изборот е твој.

Јавна куќа „Јустинијан Први“

никој, апсолутно никој, од бројните нивни колеги – научни работници, не се јави барем со морална осуда на штетата што Тупурковски и Шкариќ ја прават не само врз сопствениот, туку и врз угледот на факултетот воопшто

Што сакам да ќарам од овој пазар

Никој не може со сила или закана да ги принуди законските носители на македонскиот национален идентитет своеволно да се откажат од она што е нивно неотуѓиво право. Заради тоа, се бара начин да се “приватизира“ процесот за елиминирање на името “Македонија“.

Летам преку кукавичино гнездо

Кај Сашо Орданоски нема дволичност. Никогаш не го криел својот презир кон словенската раса. Од тие причини, си нема никаков проблем да предложи хируршки зафат како лек за она што го нарекува “ментална болест“.

Психолошки профил на корисниот идиот

Не гледаш ништо повеќе од сопственото его. Не си во состојба да ја видиш раката што ги влече конците, и затоа си идеален кандидат да бидеш изманипулиран и употребен за кауза којашто воопшто не е твоја.